بازدید شهردار و اعضای شورای شهر نهاوند از روند اجرایی پروژه ها

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر نهاوند از روند اجرایی پروژه ها
لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات