آگهی مناقصه واگذاری حفاظت و نگهبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

آگهی مناقصه واگذاری حفاظت و نگهبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

نظرات