خدمات ثبت مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز غیرحضوری شد

خدمات ثبت مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز غیرحضوری شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، در راستای کاهش مراجعات حضوری، تکریم مراجعان سازمان و جلوگیری از اتلاف وقت ایشان و در ادامه مراحل تحقق سازمان الکترونیک، از روز شنبه ۲۲ دی ماه ۹۷ ، "خدمات ثبت مجری ذیصلاح" برای پلاک های ثبتی و همچنین دریافت برگه های قرارداد مجری "فقط به صورت غیرحضوری"  و از طریق کارتابل مدیران عامل شرکت های مجری صورت می پذیرد.

براین اساس ابتدا ثبت اولیه پلاک ثبتی توسط مدیرعامل شرکت مجری در کارتابل انجام پذیرفته و پس از بررسی سیستمی صلاحیت، ظرفیت و سایر عوامل کنترلی، به صورت خودکار تایید شده و به لیست کارکرد شرکت مجری افزوده می شود. سپس در صورت ثبت کار به صورت "پیمان مدیریت"، قرارداد و برگه تعهد و در صورت عقد قرارداد پیمانکاری تنها برگه تعهد مربوطه از طریق کارتابل، جهت بارگیری و چاپ در اختیار شرکت مجری قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است قرارداد های پیمانکاری توسط شرکت مجری تنظیم و به سازمان ارایه می گردد.

شرکت ها پس از انجام مراحل عقد قرارداد با کارفرما، تنها برای تحویل نهایی قرارداد و برگه تعهد بمی بایست به صورت حضوری به واحد ثبت مجریان سازمان  مراجعه نمایند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات