دومین دوره همایش تخصصی الزامات مباحث۳، ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی درساختمان «منطقه ای»

دومین دوره همایش تخصصی الزامات مباحث۳، ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی درساختمان «منطقه ای»

دومین دوره همایش تخصصی الزامات مباحث۳، ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی درساختمان «منطقه ای»

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی اردبیل
دومین دوره همایش تخصصی الزامات مباحث۳، ۱۸ و ۱۹
مقررات ملی درساختمان «منطقه ای»
ساعت ۹ روز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۰
درمحل مجتمع فرهنگی فدک اردبیل
با ارایه گواهی حضور درهمایش برگزار می شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات