مکاتبه با استاندار اصفهان جهت جلوگیری از فعالیت در گذر آقا نورالله نجفی

مکاتبه با استاندار اصفهان جهت جلوگیری از فعالیت در گذر آقا نورالله نجفی

مکاتبه با استاندار اصفهان جهت جلوگیری از فعالیت در گذر آقا نورالله نجفی
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، گذر آقا نورالله نجفی که طی سالیان گذشته همواره مورد مناقشه بوده، احداث آن به لحاظ عدم تعیین تکلیف توسط شورایعالی معماری و شهرسازی ایران مورد توجه بوده و رصد می شده است.
حمیدرضا امیرخانی سرپرست راه وشهرسازی از مکاتبه با استاندار اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به دستور معاون وزیر و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی ایران مبنی بر مغایرت اساسی در این پروژه، نامه ای با عنوان استاندار اصفهان و رونوشت به شهردار کلان شهر اصفهان جهت جلوگیری از انجام فعالیت در گذر آقا نور الله نجفی ارسال شده ضمن آنکه در کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ مصوب شد تا زمان رفع مغایرت اساسی و اعلام از طرف معاون معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری اصفهان از اجرای عملیات خودداری نماید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات