برگزاری اولین آزمون آنلاین مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

برگزاری اولین آزمون آنلاین مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان البرز اولین آزمون آنلاین مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان(نظارت بر تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها)

به عنوان چهارمین مرحله آزمون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان است که به صورت آنلاین با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و جهاد دانشگاهی استان برگزار گردید.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه وشهرسازی البرز بیان داشت این آزمون به صورت الکترونیکی و با شرکت ۱۳۷ نفر از مهندسان تاسیسات مکانیکی استان البرز روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه در مراکز آموزشی جهاد کشاورزی استان برگزار گردید.

مهندس بنی هاشمی همچنین گفت برگزاری این آزمون و اعطای صلاحیت نظارت بر تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها به مهندسان تاسیسات مکانیکی،طبق تفاهم نامه منعقده بین وزارت راه و شهرسازی و دفتر مرکز جهاد دانشگاهی می باشد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات