پیگیری مصوبات سفر استاندار ایلام به شهرستان آبدانان در بازدید مدیرکل  و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان از پروژه های...

پیگیری مصوبات سفر استاندار ایلام به شهرستان آبدانان در بازدید مدیرکل و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان از پروژه های...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات