پیگیری مطالبات پیمانکاران حوزه راه سازی استان ایلام در جلسات صبح و عصر مدیرکل راه و شهرسازی استان با معاون امورعمرانی اس...

پیگیری مطالبات پیمانکاران حوزه راه سازی استان ایلام در جلسات صبح و عصر مدیرکل راه و شهرسازی استان با معاون امورعمرانی اس...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات