نشست مشترک اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان با مشاورین و کارشناسان امور بانوان استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان نشست مشترک فصلی مشاورین و کارشناسان امور بانوان فرمانداری ها و مشاورین مسئولین امور بانوان دستگاه های اجرایی/دانشگاه ها/شرکت ها، در استان باحضور مهندس مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان در محور نقش جامعه زنان و خانواده در بازآفرینی شهری برگزار شد. مهندس بیات منش گفت: به طور کلی بازآفرینیِ شهری و ارتقایِ کیفیت زندگی شهروندان در گروِ تعریف و اجرای مجموعه ای متصل از برنامه ها و اقدامات هماهنگ و هم افزا، در مقیاس شهری و محله ای است . برای انجام مجموعه برنامه های بازآفرینی شهری نیاز به سه گونه فعالیت جهت توسعه توانمندی های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که شامل نهادسازی، ظرفیت سازی و ابزار سازی است که در آن افراد و گروه ها طی این فرآیند ظرفیت های لازم برای مشارکت فعال در جهت تحقق بخشی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه اجتماعات محلی را بدست می آورند. نقش خانواده ها و علی الخصوص زنان در این موضوع بسیار کلیدی است. وی در خصوص آشنایی با مفاهیم و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار و نقش زنان و خانواده ها در عملیاتی کردن این برنامه ها مطالبی کاربردی و شفافی را ارائه کرد.

در پایان جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به سوالات وپرسش مدعوین از نحوه همکاری در این طرح پاسخ داد.