کشف بیش از ۷۰۰ متر تور ماهیگیری در سد تنگ حمام

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات