دکتر علیزاده امامزاده رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در جلسه صحن شورا گفت:

دکتر علیزاده امامزاده رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در جلسه صحن شورا گفت:

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ارومیه

منبع خبر

شورای شهر ارومیه

شورای شهر ارومیه یک شورای شهر در شهر ارومیه می باشد

نظرات