گزارش نشست سوم آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه‌های آبیاری و زهکشی

شریه شماره ۱۸۲ کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران تحت عنوان «عملکرد کانال‌ها و سازه‌های هیدرولیکی در شرایط کم آبی؛ محدودیت‌های بهره‌برداری و راهکار‌های بهبود» منتشر شد

این نشریه گزارشی است از سومین نشست از سری کارگاه‌های آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه‌های آبیاری و زهکشی که در تاریخ ۲۱ آذرماه سال ۹۶ توسط گروه‌کار توسعه و مدیریت سامانه‌های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

    منبع خبر

    كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

    كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات