توان تولیدی واحد شماره ۳ نیروگاه رامین به ظرفیت نامی رسید

توان تولیدی واحد شماره ۳ نیروگاه رامین به ظرفیت نامی رسید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات