مانور شناسایی نقاط امن واحدهای کاری در هنگام زلزله

در برق شاهرود برگزار شد؛
مانور شناسایی نقاط امن واحدهای کاری در هنگام زلزله
مانور مباحثه ای، شناسایی نقاط امن واحدهای کاری و عملیاتی در زمان زلزله، ویژه کارکنان مدیریت توزیع برق شهرستان شاهرود برگزار شد.
مدیرتوزیع برق شهرستان شاهرود با عنوان این مطلب گفت: با هدف ایجاد آمادگی و افزایش دانش، مهارت و توانایی کارکنان در زمان بروز زلزله، این برنامه آموزشی به اجرا در آمده است.
جمال فرخ زاده با بیان این که در مدیریت بحران دو نوع مانور شامل؛ مباحثه ای و عملیاتی وجود دارد افزود: به منظور اجرای این اقدام آموزشی ، ایتدا مانور مباحثه ای از نوع سمینار با حضور کارشناس جمعیت هلال احمر این شهرستان انجام شده و تعداد زیادی از کارکنان در زمانی کوتاه، توسط یک نفر در زمینه نحوه عملکرد در هنگام بحران توجیه شدند.
وی اضافه کرد: پس از برگزاری سمینار، کارشناس هلال احمر ، نقاط امن واحدهای کاری شناسایی شده و اقدامات ایمنی لازم را به همکاران هر واحد به صورت چهره به چهره ارائه نمود.
مهندس فرخ زاده تصریح کرد: پس از طی مرحله آموزشی، مانور به صورت عملیاتی در ساختمان های بهره برداری و اداری برق شاهرود، با به صدا در آوردن آژیر که به منزله بروز زلزله در نظر گرفته شده ، انجام و هرفرد در نقطه امنی که مشخص گردیده پناه گرفتند.
وی یادآور شد: با اتمام رزمایش، ارزیابی لازم صورت گرفته و نقاط ضعف به شرکت کنندگان یادآوری شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات