برگزاری آزمون بکارگیری نیروهای پیمانکاری استان بوشهر توسط مجتمع فارس

برگزاری آزمون بکارگیری نیروهای پیمانکاری استان بوشهر توسط مجتمع فارس

آزمون بکارگیری ۲۷ نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت های طرف قرار داد با شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در روز پنج شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه در محل دانشگاه پیام نور بوشهر و با حضور حدود ۵۰۰ نفر داوطلب توسط مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس برگزار گردید. در این آزمون رقابت کنندگان در ۹رشته شغلی  به سوالات آزمونهای عمومی و تخصصی پاسخ دادند.

لینک اصل خبر در سایت مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    منبع خبر

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات