انواع حریم ها در شبکه های توزیع

انواع حریم ها در شبکه های توزیع

دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع کد ۳۵۲۰ ، به مدت ۱۸ ساعت طبق برنامه پیوستی با همکاری اساتید دانشگاه تبریز و صنعت برق آذربایجان در مجتمع برگزار خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات