برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان با موفقیت برگزار گردید. این دوره برای کارشناسان شرکت توریع نیروی برق آذربایجانشرقی با همکاری اساتید دانشگاه تبریز و مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان برگزار شد. در این دوره کارورزان و شرکت کنندگان، با تعاریف نامتعادلی ولتاژ و جریان، مباحث کیفیت توان، استانداردهای ملی و بین المللی و مقادیر مجاز نامتعادلی، دلایل و اثرات نامتعادلی - بارهای نامتعادل- تعاریف توان – مولفه های متقارن – جبرانسازهای راکتیو نامتعادلی – جبرانسازهای نیمه هادی، فیلترهای اکتیو- روشهای مشترک شماری، بازآرائی، Pave، قدرت قراردادی مشترک – دستگاههای اندازه گیری – تبیین دستورالعمل مدیریت بار پستهای توانیر آشنا شدند.
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات