نشست اعضای کارگروه رصد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی در پ...

نشست اعضای کارگروه رصد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی در پ...

این کارگروه که با هدف پایش موضوعات پژوهشی و فناوری، جلسات خود را در تعامل با دانشگاه‌ها و موسسات علمی و پژوهشی برگزار می‌نماید. در این راستا این دبیرخانه، سی و دومین نشست اعضاء خود را به صورت مشترک در جمع مدیران و محققان پژوهشگاه نیرو برگزار کرد.
در این جلسه فعالیت‌های پژوهشگاه نیرو در جایگاه مدیریت تحقیقات صنعت برق کشور تشریح شد و دستاوردها و نتایج همکاری این پژوهشگاه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان و نیز مراکز رشد و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق ارائه گردید.
همچنین مدل بومی پژوهشگاه نیرو در زمینه تجاری سازی و واگذاری دانش فنی، توسعه مراکز رشد، حمایت‌های پژوهشگاه از اساتید دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان در قالب بسته‌های حمایتی تشریح گردید.
در این جلسه دکتر داوودی مسئول رصد علم و فناوری دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی و دبیر این کارگروه با تاکید بر اهمیت رصد علم و فناوری در کشور بر شناسایی چالش‌ها و تولید علم و توسعه آن به جای واسطه گری علم تولید شده در نهادهای پژوهشی تاکید کرد و لزوم به کارگیری نتایج تحقیقات را جهت رفع مشکلات و چالش‌های صنعت برق یادآور شد.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات