پیشبرد وظایف صیانتی منابع آب و تکمیل طرحهای توسعه ای با هماهنگیهای بین سازمانی ممکن خواهد شد.

پیشبرد وظایف صیانتی منابع آب و تکمیل طرحهای توسعه ای با هماهنگیهای بین سازمانی ممکن خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: در سفر یک روزه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای به اتفاق معاون حفاظت و بهره برداری و تعدادی از مدیران و کارشناسان ذیربط به شهرستان صحنه و دیدار با فرماندار این شهرستان بر توسعه اشتغال با استفاده از ظرفیتهای بخش آب و در بستر حفاظت از منابع آب تاکید شد. در این جلسه که در محل فرمانداری شهرستان صحنه برگزار گردید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ضمن تشکر از فرزادی پور فرماندار شهرستان صحنه با اشاره به رسالت ذاتی شرکت آب منطقه ای در تامین آب پایدار در سطح استان رویکرد مشارکت و برگزاری این گونه جلسات برای هم اندیشی مطلوب تر را عاملی پایه ای برای شناسایی روشهای جبران کمبودها و مشکلات دانست، مشکلاتی که باید حل آنها بتواند رفاه و معیشت مطلوب و احقاق حقوق عمومی دولت را به همراه داشته باشد. درویشی با اشاره به اینکه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات