ظرفیتهای بخش آب شهرستانها باید در بستر حفاظت از منابع آب، مولد اشتغال و توسعه پایدار باشد

ظرفیتهای بخش آب شهرستانها باید در بستر حفاظت از منابع آب، مولد اشتغال و توسعه پایدار باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: در سفر یک روزه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای به اتفاق معاون حفاظت و بهره برداری و تعدادی از مدیران و کارشناسان ذیربط به شهرستان هرسین، و دیدار با فرماندار این شهرستان بر توسعه اشتغال با استفاده از ظرفیتهای بخش آب و در بستر حفاظت از منابع آب تاکید شد. درویشی در دیدار با دکتر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین وظیفه ذاتی و به نوعی سیاسی و اجتماعی شرکت را حفاظت از منابع آب زیرزمینی, حریم و بستر رودخانه ها دانست و خود و مجموعه تحت مدیریتش را موظف به حرکت در این چارچوب دانست. وی با بیان اینکه اشتغال و تامین معیشت به هراه امنیت غذایی باید رکن انفکاک ناپذیر سیاستها و راهبردهای مدیریت منابع آب باشداز فرمانداران شهرستان ها به عنوان بالاترین مقام سیاسی در حوزه های مدنی-سیاسی یاد کرد و عنوان داشت که می توان بسیاری از ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات