بازدید اصحاب رسانه از سد رییسعلی دلواری

بازدید اصحاب رسانه از سد رییسعلی دلواری

بازدید از سد رییسعلی دلواری و کنفرانس مطبوعاتی با حضور مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و جمعی از خبرنگاران برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، در این برنامه ابتدا خبرنگاران از شبکه های آبیاری و زهکشی آبپخش بازدید به عمل آورده و از نحوه و حجم آب اختصاصی به این شبکه مطلع شدند. مهندس رضا چویلی اظهار داشت: وسعت شبکه آبیاری آبپخش ۶۵۰۰ هکتار می باشد و بنا به شرایط ذخیره سد رییسعلی دلواری برای ابیاری نخیلات پایین دست روند تحویل حجمی آب به میران هر ۱۰۰ اصله نخل ۴ ساعت آبیاری با دبی ۱۵۰ لیتر آب در نظر گرفته شده است. در ادامه خبرنگاران با بازدید از بدنه سد رییسعلی دلواری، اتاق کنترل و یکی از گالری های آن از نزدیک با روند آبگیری، پایش حجم آب ورودی و خروجی سد و تامین حقابه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات