توان تولیدی واحد شماره ۳ نیروگاه رامین به ظرفیت نامی رسید

توان تولیدی واحد شماره ۳ نیروگاه رامین به ظرفیت نامی رسید

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات