بازگشت دوباره واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار سراسری تولید

بازگشت دوباره واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار سراسری تولید

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات