انتصابات جدید در شرکت بهره بهره برداری از شبکه آبیاری گیلان

انتصابات جدید در شرکت بهره بهره برداری از شبکه آبیاری گیلان

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس مهران محمدحسن زاده عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان آقایان حجت زمانی به سمت سرپرست امور آبیاری مرکزی گیلان ، مهندس محمد عشقی به سمت سرپرست امور آبیاری شرق گیلان و مهندس مهدی رضی زاده به سمت رئیس اداره آبیاری فومن منصوب گردیدند.

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

    منبع خبر

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات