مسئولیت اداره دبیرخانه ‌کمیته فنی متناظر مدیریت پسماند به شهرداری شیراز واگذار شد

مسئولیت اداره دبیرخانه ‌کمیته فنی متناظر مدیریت پسماند به شهرداری شیراز واگذار شد


رئیس سازمان مدیریت پسماند هدف از تاسیس کمیته های فنی متناظر را مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی از طریق سازمان استاندارد جهانی (ISO) اعلام کرد و گفت: با تشکیل کمیته فنی و جذب اعضای متخصص در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی با حفظ منافع و مصالح ملی مشارکت می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس خوشبخت تصریح کرد: قبول این مسئولیت بدان معناست که از این پس، پیش نویس هر استاندارد بین المللی که در زمینه مدیریت پسماندها در جهان تهیه و تدوین می شود، به منظور اخذ نظرات علمی و انجام اصلاحات برای این سازمان ارسال می‌شود و سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز به عنوان یکی از همکاران تدوین استاندارد بین المللی انتخاب و نام سازمان در استانداردهای تدوین شده درج می شود.
وی ادامه داد: این مسئولیت همچنین امکان ارسال هرگونه نیازسنجی در زمینه پسماندها برای تهیه و تدوین استانداردها به سازمان استاندارد بین المللی را فراهم می کند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به تاسیس دفتر استاندارد سازی در این سازمان پیرو امضای تفاهم نامه بین این سازمان و اداره کل استاندارد فارس خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه، نیازسنجی، احصاء، تهیه، تدوین، بازنگری و تجدید نظر بر استانداردهای ملی در حیطه محیط زیست و مدیریت پسماند در این سازمان انجام می گیرد. شایان ذکر است در پایان این نشست، احکام و تفاهم نامه مربوط به مسئولیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز توسط رهنما مدیر کل استاندارد فارس به این سازمان اعطا شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات