دکتر دودمان: نخستین جلسه تدوین دستورالعمل شهر دوستدار کودک برای اولین بار در شیراز برگزار شد

دکتر دودمان: نخستین جلسه تدوین دستورالعمل شهر دوستدار کودک برای اولین بار در شیراز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین المللی شورای اسلامی شهر شیراز، به دعوت دکتر«لیلا دودمان» اولین جلسه رسمی کارگروه شهر دوستدار کودک در معاونت معماری و شهر سازی با حضور مشاور اموربانوان استانداری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس، معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، معاون شهر سازی و معماری، نماینده معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری، مدیر کل شهرسازی شهرداری، نماینده اموزش و پرورش و مشاوران معماری و شهرسازی برگزار شد .

دکتر لیلا دودمان با ارایه توضیحاتی درباره شهر دوستدار کودک گفت: نخستین همایش شهر دوستدار کودک در اصفهان به عنوان یکی از شهرهای پایلوت شهردوستدار کودک با همکاری وزارت کشورو سازمان یونیسف برگزار می شود که در این همایش دوروزه سخنرانان ، نظرات خود را ارائه میکنند تا پس از بررسی و جمع اوری، این نظرات در شهر دوستدار کودک گنجانده شود .

دودمان با اشاره به عضویت در کارگروه کشوری شهر دوستدار کودک ادامه داد: با پیگیری انجام شده مقررشد دومین همایش شهر دوستدار کودک در شیراز برگزار شود که به همین منظور نیازمند همفکری، همراهی و تشریک مساعی متولیان امر کودک حاضر در این کارگروه هستیم تا بتوانیم قدم مثبتی برای شهر برداریم .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: شهرها بیشتر برای بزرگترها ساخته می شود و به معلولان و کودکان توجه نمی شود .

دودمان خاطر نشان کرد: این شورا مدعی انسان محوری و توجه به رشد و پرورش کودک و ساختن نسل سالم برای اینده کشور است؛ بی شکبا این ادعا نمی توانیم تنهابه بزرگترها توجه کنیم واسایش و ارامش کودکان درشهرها از بعد روانی، اجتماعی وشهرسازی را نادیده بگیریم .

وی از بررسی دستورالعمل وزارت کشور برای شهرهای دوستدار کودک در استان فارس خبر دادو افزود: کارگروه ویژه شهر دوستدار کودک به ریاست معاون شهرسازی و معماری شهرداری و با حضور مشاور اموربانوان استانداری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس، معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، معاون شهر سازی و معماری، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری، مدیر کل شهرسازی شهرداری، نماینده اموزش و پرورش و مشاوران معماری و شهرسازی تشکیل تا ایین نامه شهر دوستدار کودک رابا برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کند.

دودمان با اشاره به تشکیل پنج جلسه با مشاوران، از اجرایی کردن اولین جلسه دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر شهر کودک در شهر شیراز خبرداد و افزود: این دستورالعمل در کمیسیون معماری و شهر سازی نیز بررسی شد تا مواردی را که سازمان شهرداریها پذیرفته اند که اجرایی کنند مشخص شود .

عضو کارگروه کشوری شهر دوستدارکودک ادامه داد: در سپتامبر ۲۰۰۰میلادی خانه جهانی شهرهای دوستدار کودک (CFC)

ایجاد شد تا این مکان مرجعی برای حمایت از کودکان و رشد شهرهایی باشد که کودکان در ان زندگی می کنند .

وی افزود: اساسنامه این مرجع بر ۳ماده اصلی تحقیقات میدانی ونوآوری ازسوی دولت محلی در راستای احقاق حقوق کودکان، گسترش یک شبکه براساس اطلاعات کودکان در راستای ایجاد شهر ایده ال انان، حمایت از گسترش نشریات و ترویج و توسعه شهرهای دوستدار کودک در مراکز محلی و جهانی براساس معیارها و اساس نامه سازمان ملل متحد در راستای توسعه شهرهای دوستدار کودک تاکید دارد .

وی هدف از ایجاد شهر دوستدار کودک را ایجاد بسترهای لازم برای بروز استعدادها و خلاقیت های کودکان و نوجوانان در شهر، ارتقا جایگاه ملی و بین المللی شهرهای کشور به ویژه کلانشهرها در حوزه شهردوستدار کودک، توسعه، نظارت، استاندارد سازی، سطح بندی و نظام مند سازی فضاهای فعالیتی کودکان درشهر، زمینه سازی و تشویق مشارکت کودکان در مدیریت شهری، برنامه ریزی و طراحی شهری برشمرد .

دودمان ادامه داد: تامین امنیت و ایمنی به منظور حضور فعال و بانشاط همه کودکان و نوجوانان در شهر و افزایش فرصت های شادی و ملاقات کودکان با یکدیگر در شهر و محلات شهری، کمک به ارتقا سلامت جسمی و روانی کودکان، ایجاد انگیزه و تکریم و حمایت از سازمان ها و فعالان حوزه‌ی شهر دوستدار کودک، توسعه و ارتقا کیفی بازیکده یا فضاهای بازی مطلوب برای کودکان در شهر ها از دیگر اهداف شهر دوستدار کودک است .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز همچنین ماموریت شهردوستدار کودک را تلاش برای ارتقا کیفیت زندگی کودکان در شهرها مبتنی بر ارزش های بومی و با تاکید بر ابعاد رشدی کودکان(شامل رشد شناختی، جسمانی، اجتماعی، هیجانی و معنوی)و پرورش خلاقیت های انها عنوان کرد .

وی افزود: مفهوم شهر دوستدارکودک اینست که دولتمردان چگونه شهرها را بر اساس علایق کودکان اداره کنندکه در ان حقوق اساسی کودکان مانند سلامت، امنیت، حمل و نقل، حمایت، فعالیت، ا موزش و فرهنگ انها مورد توجه قرار گیرد .

دودمان خاطر نشان کرد: شهردوستدار کودک تنها یک شهرخوب برای کودکان نیست بلکه شهری است که به وسیله‌ی کودکان ساخته می شود .

وی با بیان اینکه تصویب معاهده حقوق کودک در راستای ساختارمند کردن حقوق کودکان و بررسی نقش کودکان در روند توسعه پایدار انجام شد ابراز کرد: برگزاری اجلاس زمین دستورکار قرن ۲۰، اجلاس شهر، حقوق کودکان و اسکان بشر،شهرداران حامیان کودک نمایانگر انجام فعالیتها در سه حوزه شهری شامل ایجادبستر برای فعالیت کودکان، ایمنی و بهداشت انان، نگرش احساس مثبت ازخود و ایجاد فضای شاد و سبز است که در همه‌ی این فعالیتها مشارکت کودکان در ساخت و برنامه ریزی شهری شهر دوستدار کودک اهمیت بسزایی دارد .

دودمان افزود: درخواست برای ایجاد شهر دوستدار کودک ، ریشه در شناخت این موضوع دارد که شهرها خانه هایی به منظور افزایش حمایت از حقوق کودکان هستند یا اینکه اگر شهرهایی ایده ال کودکان نباشند دولتهایی دارند که اقدامات اندکی در این زمینه انجام می دهند .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: دولتها به این نتیجه رسیده اند که مکان شهری یک ارتباط دوسویه با ادراک کودک، رفتارو تکالیف داردبه گونه ای که کودک برای انکه مکان ارزشی وعاطفی را درک و وابستگی به کشور و جامعه داشته باشد باید ان مکان خواسته ها و نیازهای اورا براورده کند تا بتواند با فعالیتهایی که در این شهر دارد احساس تعلق خاطر پیدا کند و شهر را دوست داشته باشد .

دودمان با اشاره به بازی کودکان درکوچه وباهمسایه در شهرهای ایران افزود: با وجوداین فضا تعلق خاطر کودکان به شهر بیشتر بود زیرا نوعی فعالیت، بازی وفضای ادراک به انها میداد ولی اکنون کودکان به شهر فعلی تعلق خاطر ندارند .

وی خاطر نشان کرد: پژوهشگران برنقش محیط زندگی کودک و امکانات محیط برای تحرک ازاد و مستقل، گسترش مهارتهای بدنی و ایجاد پیوندهای روحی به عنوان موارد ضروری در رشد تاکید دارند .

عضو کارگروه کشوری شهر دوستدارکودک گفت: اصولی که درمعماری سنتی در شهرهای سنتی ایران به خوبی لمس می شود شهری بود که حضور کودکان در اجتماع در ان مشهود است ومعماری که در ان ریتم، تکرار سلسله مراتب، تقارن و تعادل طبق اصول سبب سهولت ادراک در محیط می شد .

دودمان ادامه داد: تداوم و توالی موجود در معماری سنتی همچنین سبب سهولت انعکاس در ذهن کودک و موجب رشد محیطی انان می شد این در حالیست که در دنیای معاصر مولفه های سازنده مکان، زمان و تجربه‌ی کودک سیال اند به گونه ای که فرصت رشد و یادگیری را سلب کرده است .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز بر ضرورت طراحی دوباره فضاهای شهری معاصر ایران منطبق با نیازهای کودکان تاکید کرد و افزود: در این فضا کودکان باید فعالیت کنند، نیازهای جسمی و روحی انها براورده شود و به رشد و یادگیری شان کمک شود .

وی خاطر نشان کرد : ضرورت توجه به استانداردهای فضای شهری برای کودک و شهر وبرای شهر دوستدار کودک به عنوان دستورالعمل برای مسئولان شهر تدوین شده که دران توجه به ابعاد و تناسبات بدنی کودک در طراحی شهری، ایجاد و ابعاد مبلمان شهری کودک، استانداردهای وسایل بازی، توجه به نور، رنگ در فضای شهری برای کودک، فرم فضای کودک، فضای ماجراجویانه و بافت فضا و کودک از نظر کالبدی و مشارکت کودکان در ساخت شهر در ماهیت این دستورالعمل گنجانده شده است .

وی ابراز امیدواری کرد که این استانداردها مورد توجه و دقت نظر متولیان شهر دوستدار کودک به منظور اجراقرار گیرد و افزود: با توجه به ضرورت استانداردها مقرر شد طراحی پارکها درچند منطقه شهرداری شیراز به عنوان پایلوتی برای شهر دوستدار کودک با این استانداردها درنظر گرفته شود .

وی با اشاره به ایجاد شهر دوستدار کودک بر اساس استانداردهای شهرسازی افزود: تقویت مشارکت کودکان، بالا بردن اگاهی اجتماعی کودکان، تاکید بر مسائل بهداشتی ، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی انها نیز باید مورد توجه قرارگیرد .

دودمان با اشاره به پیش بینی ردیف بودجه ویژه پارک کودکان و پارک بانوان در بودجه ۹۷ افزود: این ردیف بودجه در سال ۹۷اجرایی نشد امید است با تدبیر معاونت معماری و شهرسازی این بودجه تا۶ماه نخست سال ۱۳۹۸اجرایی شود .

دکتر دودمان افزود: جذب سرمایه گذار برای تامین فضایی استاندارد برای کودکان در اولویت شهرداری قرار دارد تا بتوانیم با ایجاد این مکان الگویی برای سایر شهرها باشیم .

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای فعالیت‌های مربوط به کودکان قدم بر میدارد به گونه ای که می‌توان از ان به عنوان شهر دوستدار کودک کوچک یاد کرد .

عضو کارگروه کشوری شهر دوستدار کودک از برگزاری فراخوان جشنواره انیمیشن و پویانمایی در شیراز توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شهرداری شیراز خبرداد .

وی بر ضرورت ایجاد یک مرکز ویژه کودکان برای اشنایی با فرهنگ دنیا تاکیدکرد و افزود: شهرداری با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان باید بازی های سنتی را درکنار بازی های مدرن ترویج دهد .

وی توجه وزارت کشور به بحث کودک و شهردوستدار کودک و ارتقای حقوق کودکان در مجلس شورای اسلامی را از اقدامات مهم در راستای توجه به کودکان برشمرد و ادامه داد: با اقداماتی همه جانبه و اینده نگر می توان بستر مناسبی برای امور کودکان ایجاد کرد .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز همچنین، اجراشدن طرح ادرس در مدارس و ایجاد اتوبوس مدرسه در راستای ایمنی کودکان به عنوان اقدامات حیطه حمل و نقل در راستا ایجاد شهر دوستدار کودک برشمرد .

دودمان خاطر نشان کرد: با مدنظر قراردادن ضوابط کودکان در شهرسازی، ضوابط معلولان و بانوان نیز در حیطه شهر سازی رعایت خواهد شد .

دودمان خاطر نشان کرد: باید توجه کرد شهرهای سنتی دارای چه ویژگی هایی برای کودکان بودند که کودکان تعلق بیشتری به شهر سنتی نسبت به شهر فعلی داشتند .

لیلا دودمان با بیان اینکه اسیب شناسی فضاهای شهری برای کودکان ضرورت دارد ابراز کرد: دبیرخانه ای با ۴کارگروه،استانداردسازی فضای شهری، حمل و نقل وترافیک، فرهنگی واجتماعی، سلامت، بهداشت و حقوقی تشکیل می شود که با بررسی تمام نظریات راهکارهای رسیدن به شهر دوستدار کودک را محقق کند .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر شیراز

    منبع خبر

    شورای شهر شیراز

    شورای شهر شیراز یک شورای شهر در شهر شیراز می باشد

      نظرات