دوربین های مرکز پایش تصویری ترافیک سطح شهر مورد بهره برداری قرار گرفت

دوربین های مرکز پایش تصویری ترافیک سطح شهر مورد بهره برداری قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تاکستان

  منبع خبر

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان یک شهرداری در شهر تاکستان می باشد

   نظرات