کمیسیون تلفیق "خدمات شهری و محیط زیست" و "مالی...

کمیسیون تلفیق "خدمات شهری و محیط زیست" و "مالی...

در ابتدای جلسه، لایحه افزایش بیست درصدیِ تعرفه قطع اشجار و خسارات وارده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر قوامی در این رابطه گفت: این لایحه در راستای حفظ فضای سبز شهر و درختان ارزشمند آن و به منظور بازدارندگی از وارد شدن آسیب به درختان ارائه شده است. گفتنی است در سال گذشته نیز تعرفه های فوق با تصویب شورای شهر، بیست درصد افزایش پیدا کرد.

ادامه جلسه با ارائه گزارش عملکرد شرکت نصر محمدآباد همراه بود که پس از ارائه این گزارش توسط مسئولین مربوطه؛ در خصوص آن بحث و بررسی صورت گرفت.

/پایان پیام/

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات