جلسه کمیسیون تلفیق "مالی و اقتصادی" و "معماری و...

جلسه کمیسیون تلفیق "مالی و اقتصادی" و "معماری و...

موضوعات مربوط به اخذ عوارض سه درصدی از پیمانکاران که مورد اعتراض پیمانکاران واقع شده بود؛ به عنوان اولین دستور کار جلسه این کمیسیون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فصیحی رامندی در این خصوص گفت: شهرداری نمی‌تواند این عوارض را از پیمانکارانِ خارج از شهرداری اخذ کند. همچنین طی اعتراض پیمانکاران، این قانون در دیوان عدالت کشور نقض شده است. از طرفی شهرداری نیز در پایان هر سال به علت عدم اخذ این عوارض، مورد سوال حسابرسی قرار می‌گیرد. مجموعه این عوامل باعث شده است تا نظر کمیسیون برای لغو این مصوبه، مثبت باشد.

بررسی تخفیف ۵۰ درصدیِ عوارض صدور پروانه در بافت فرسوده و توسعه تخفیفات در تراکم مازاد بالکن در بافت فرسوده نیز از دیگر مصوبات کمیسیون مالی و اقتصادی بود که مورد تایید کمیسیون واقع شد.

بررسی گزارش عملکردِ درآمد و هزینه شهرداری و سازمان‌های وابسته تا پایان آبان ماه سال جاری دستور کار بعدی کمیسیون مالی و اقتصادی شورای شهر بود که مطابق گزارش ارائه شده، مورد بحث و بررسی صورت گرفت.

/پایان پیام/

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات