لزوم استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه فضای سبز

به گزارش شهرنیوز،‌ سیدمحمد تقی سجادی یکی از چالش های توسعه فضای سبز را افزایش قیمت ها و محدود بودن منابع دانست و اظهار کرد:‌ بحث مطرح در حوزه فضای سبز محدودیت منابع آبی است و تا زمانی که شرایط خشکسالی وجود دارد مشکل آب داریم اما با تدابیر اتخاذ شده در خصوص تخصیص در حوزه فضای سبز امیدواریم در کوتاه و میان مدت آب از محل پساب برای توسعه باشد.
وی با اشاره به لزوم جانمایی زمین برای توسعه عرصه های سبز گفت: افزایش قیمت ها،‌ تامین تجهیزات مورد نیاز و... در حوزه توسعه فضای سبز مشکل ساز است که با محدودیت منابع تنها راهکار برون رفت از این چالش استفاده از ظرفیت بخش هایی غیر از سازمان پارک ها و دولت است که بخشی از آن شامل نهادهای فرهنگی،‌ دانشگاهی،‌ نظامی و... است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در راستای استفاده از توان خیرین در توسعه فضای سبز بسیار مهم است افزود:‌ ما در توسعه مراکز آموزشی و فرهنگی از توان خیرین به خوبی استفاده کردیم و باید در حوزه فضای سبز نیز در شهر قم که محل حضور علما و عناصر فرهنگی هست در استفاده از ظرفیت خیرین استفاده شود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری قم

  منبع خبر

  شهرداری قم

  شهرداری قم

  شهرداری قم یک شهرداری در شهر قم می باشد

   نظرات