مدیریت دانش و مستندسازی تجارب پروژه، رویکردی ارزشمند در سازمان‌ها محسوب می‌شود.

مدیریت دانش و مستندسازی تجارب پروژه، رویکردی ارزشمند در سازمان‌ها محسوب می‌شود.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم ؛

مدیریت دانش و مستندسازی تجارب پروژه، رویکردی ارزشمند در سازمان‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم، کارگاه آموزشی مدیریت دانش به همت معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی شرکت آبفار قم  و با هدف آشنایی مدیران با مبانی مدیریت دانش و کاربرد آن در صنعت ، در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور مدیران این شرکت برگزار شد ، مفاهیم مدیریت دانش، مدل های مدیریتی، فرهنگ سازی و توسعه سازمانی ، عوامل موثر بر موفقیت سیستم ، و همچنین ماهیت و کارکردهای نوآوری در مدیریت دانش برای مدیران شرکت آبفار قم توضیح داه شد.  .

محمد عسگری  معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت آبفای روستایی استان قم گفت: انتقال تجربه و تخصص کارکنان یک سازمان از نیازهای حیاتی دنیای مدرن صنعتی بوده و دانش و تجارب اکتسابی در پروژه ها از منظر زمان و هزینه اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه ثبت و استفاده از این دانش اندوخته و درس آموخته های مستندسازی شده می تواند باعث حرکت رو به جلوی پروژه های سازمان گشته و از تکرار تجارب ناخوشایند در پروژه ها جلوگیری کند. مدیریت دانش و مستندسازی تجارب پروژه، رویکردی ارزشمند در سازمان‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تاثیرات اجرای مدیریت دانش بر تداوم موفقیت ها ، بهبود بهره وری، ارتقاء سازمان و گسترش تعاملات اجتماعی و اقتصادی گفت:  اجرای این نگرش سیستمی در هر سازمان  ، بدلیل بروز خطاهای تکراری ، توسعه های غیرکارشناسی ، عدم شناسایی نخبگان ، عدم دسترسی به مستندات قدیمی و سازمانهای موازی مهم و ضروری است.

این مقام مسئول در ادامه اذعان داشت: اهداف اجرای دوره: آشنایی با فلسفه سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی، آشنایی با مفاهیم و فرآیندهای مدیریت دانش پروژه، شناخت ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش پروژه، آشنایی با روشهای ثبت و مستندسازی درس آموخته ها و دانش پروژه بوده که با ارائه مثالهای واقعی، کلیه مراحل، ابزارها، روش ها، مهارت ها و نیز دانش بکارگیری مدیریت دانش و درس آموخته های پروژه، به روش کارگاهی به شرکت کنندگان انتقال داده شد.

وی در پایان با اشاره به ثمرات مثبت اینگونه جلسات آموزشی در ادارات گفت: امید است با افزایش سطح دانش و آگاهی شرکت کنندگان از طریق برگزاری اینگونه دوره های آموزشی، شاهد نتایج مثبت و موثر آن در تمامی ادارات باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات