بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه امور آبفار بردسکن

بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه امور آبفار بردسکن

دانش آموزان آموزشگاه شهید عاشوری با هدف آشنایی با روند تصفیه آب از آزمایشگاه امور آبفار بردسکن بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، در این بازدید تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه شهید عاشوری از مراحل تولید، توزیع و بهداشت آب و تجهیزات آزمایشگاه و کنترل کیفی بازدید و از چگونگی کنترل کیفیت آب شرب و نظارت بر بهداشت آن مطلع شدند.

مدیر امور آبفار بردسکن ضمن تشریح رویه بهداشت آب و هزینه های بالای تولید و توزیع آب شرب بهداشتی، لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را خواستار شد.

در ادامه این بازدید کارشناس کنترل کیفی به توضیح عملیات روزانه آزمایشگاه شامل آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی آب پرداخت و دانش آموزان نیز با روند آزمایشات و چگونگی ضد عفونی نمودن آب شرب آشنا شدند.

معلمین آموزشگاه شهید عاشوری این بازدید را آموزنده و در روند آشنایی دانش آموزان با مشاغل آب وفاضلاب موثر دانستند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات