عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان

عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان

عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان منوچهری به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان منوچهری به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان منوچهری به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان منوچهری به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان منوچهری به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان منوچهری به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

عملیات عمرانی احداث جدول در انتهای خیابان منوچهری به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات