عملیات عمرانی احداث پیاده رو در کوچه شالیزار

عملیات عمرانی احداث پیاده رو در کوچه شالیزار

عملیات عمرانی احداث پیاده رو در کوچه شالیزار محله خارکلا توسط معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

عملیات عمرانی احداث پیاده رو در کوچه شالیزار محله خارکلا توسط معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

عملیات عمرانی احداث پیاده رو در کوچه شالیزار محله خارکلا توسط معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات