با هدف حفظ و حراست از جان و مال شهروندان صورت گرفت: توافق نامه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت

با هدف حفظ و حراست از جان و مال شهروندان صورت گرفت: توافق نامه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت


۱۲۵ رشت- به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، صبح روز گذشته ۱۹دی ماه ۹۷ توافق نامه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت با حضور بابک رمضانی رییس سازمان آتش نشانی ، شهرام مومنی معاون عملیات و حبیب موحدی معاون آموزش ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی رشت بهمراه جلال الدین محمد شکریه رئیس اتاق اصناف و شریف رضایی نایب رییس  اتاق اصناف مرکز استان گیلان در ساختمان اصناف استان واقع در خیابان تختی رشت انجام گرفت.

جلال الدین محمد شکریه نایب رییس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان ضمن خیر مقدم به میهمانان در این دیدار گفت: خوشبختانه هماهنگی و تعامل خوبی با سازمان آتش نشانی نسبت به ارایه و برگزاری آموزش و بازدید های ایمنی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و آتش سوزی در اصناف صورت گرفته که به حمد ا..  مدل ما در کشور بی نظیر و بی بدیل است.

وی در ادامه تعامل با سازمان آتش نشانی را یکی از کارهای حسنه بر شمرد که بواسطه آموزش ها و بازدیدهای ایمنی موجب شده تا با توجه به  تعاملات انجام گرفته، شاهد کاهش حوادث آتش سوزی در اصناف و افزایش ایمنی و نزدیک شدن  به استاندارد ها باشیم.

بابک رمضانی رییس سازمان آتش نشانی با بیان اینکه به موجب این توافق نامه که مابین سازمان آتش نشانی رشت و اتاق اصناف مرکز استان گیلان تنظیم گردیده است، طرفین متعهد می گردند از تاریخ تنظیم توافق نامه تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدامات و هماهنگی های لازم را در خصوص بازدید ایمنی از واحدهای صنفی سطح شهر به ویژه بازار بزرگ شهر (حریق خیز ترین قسمت شهر رشت) معمول دارند، افزود: هدف از این توافق نامه نظارت، بررسی و ممیزی صنوف از منظر ایمنی و آتش نشانی براساس مفاد ماده ۱۷ (تکالیف افراد صنفی) و بند(ز) ماده۳۷ (وظایف اتاق اصناف) قانون نظام صنفی و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بمنظور حفظ و حراست از جان و مال مردم و سرمایه های ملی و جلوگیری از به بار آمدن خسارات ناشی از آتش سوزی در بخش اصناف است.

همین گزارش حاکی است  دراین  توافق نامه که برای دومین سال متوالی صورت گرفته  موارد تعهد اتاق اصناف مرکز استان گیلان و همچنین  تعهد سازمان آتش نشانی رشت به شرح ذیل انجام گرفت:

تعهد اتاق اصناف مرکز استان گیلان

۱/۲. تدوین برنامه زمان بندی و حوزه بندی بازدید.

۲/۲. معرفی احدی از کارشناسان اتاق اصناف به سازمان آتش نشانی جهت انجام بازدیدهای مشترک میدانی.

۳/۲. انجام بازدید های میدانی بصورت مشترک با سازمان آتش نشانی.

۴/۲. همکاری در شناسایی نواقص و اعلام راهکارها توسط سازمان آتش نشانی.

۵/۲. برنامه ریزی جهت انجام بازدید مشترک مجدد از واحدهای صنفی اخطار داده شده توسط سازمان آتش نشانی.

تبصره: در صورت عدم رفع نواقص اعلامی، اقدام قانونی در راستای اجرای مواد ۱۷ و۶۸ قانون نظام صنفی توسط اتاق اصناف صورت خواهد پذیرفت.

۶/۲. برنامه ریزی جهت ارئه آموزش ایمنی و آتش نشانی به متقاضیان دریافت و تمدید پروانه کسب.

تعهدات سازمان آتش نشانی رشت

۱/۳. معرفی احدی از کارشناسان سازمان آتش نشانی به اتاق اصناف جهت انجام بازدیدهای مشترک میدانی.

۲/۳. انجام بازدیدهای میدانی به صورت مشترک با اتاق اصناف .

۳/۳.تنظیم چک لیست بازدید از واحدهای صنفی با همکاری اتاق اصناف.

۴/۳.بازدید از واحدهای صنفی و تعیین نواقص و راهکارهای ایمنی متناسب با خطرات موجود.

۵/۳. اعلام نواقص و راهکارهای یاد شده در بند قبل به صورت اخطاریه ای به مالکان یا متصدیان واحدهای صنفی (با تعیین موعد مشخص برای رفع آن با نظر کارشناسان سازمان آتش نشانی و با توجه یه پتانسیل خطر در هر یک از واحدهای صنفی) خواهد بود.

تبصره: مفاد اخطاریه مذکور با همکاری مشترک اتاق اصناف مرکز استان و در ۳ نسخه تهیه می گردد که نسخه اول آن تحویل واحد صنفی ، نسخه دوم در اختیار اتاق اصناف مرکز استان گیلان و نسخه سوم در اختیار سازمان آتش نشانی قرار خواهد گرفت.

۶/۳. برنامه ریزی جهت انجام بازدید مشترک مجدد از واحدهای صنفی اخطار داده شده.

۷/۳. ارائه آموزش رایگان ایمنی و آتش نشانی به متقاضیان دریافت و تمدید پروانه کسب.

۸/۳. تنظیم و توزیع برگه توصیه های ایمنی و آتش نشانی ویژه واحدهای صنفی.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات