کسب عنوان کارفرمای برترازسوی انجمن بین المللی بتن...

هیات رئیسه انجمن بین المللی بتن آمریکا(ACI)شاخه ایران ومرکزتحقیقات بتن ایران شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان رابرای احداث سدمخزنی شهری کوروتاسیسات وابسته به عنوان کارفرمای برترمعرفی کرد.

لوح تقدیروتندیس ویژه همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا(ACI)طی مراسمی به مهندس اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان اهداشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات