انتصاب مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت...

طی حکمی ازسوی دکتررضااردکانیان وزیرنیرومهندس اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای به عنوان ((رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرودراستان سیستان وبلوچستان منصوب شد.

دراین حکم وظائف محوله به رئیس شورای هماهنگی به شرح ذیل آمده است:

۱- برنامه ریزی برای اجرای دستورالعمل ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی

۲-برگزاری جلسات مستمرومنظم شورا

۳-هماهنگی بامسئولین ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

۴-تشکیل کارگروه برق وانرژی وآب وآبفادراستان

۵-برنامه ریزی به منظورارتقاجایگاه صنعت آب وبرق دراستان

۶-برنامه ریزی درسفرهای مقامات به استان

۷-تلاش برای استفاده تمامی همکاران صنعت آب وبرق ازامکانات

۸-برنامه ریزی وساماندهی منابع وامکانات موجوددراستان درراستای مدیریت بحران وپدافندغیرعامل

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات