بازدید اصحاب رسانه از سد رییسعلی دلواری

بازدید از سد رییسعلی دلواری و کنفرانس مطبوعاتی با حضور مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و جمعی از خبرنگاران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، در این برنامه ابتدا خبرنگاران از شبکه های آبیاری و زهکشی آبپخش بازدید به عمل آورده و از نحوه و حجم آب اختصاصی به این شبکه مطلع شدند.

مهندس رضا چویلی اظهار داشت: وسعت شبکه آبیاری آبپخش ۶۵۰۰ هکتار می باشد و بنا به شرایط ذخیره سد رییسعلی دلواری برای ابیاری نخیلات پایین دست روند تحویل حجمی آب به میران هر ۱۰۰ اصله نخل ۴ ساعت آبیاری با دبی ۱۵۰ لیتر آب در نظر گرفته شده است.

در ادامه خبرنگاران با بازدید از بدنه سد رییسعلی دلواری، اتاق کنترل و یکی از گالری های آن از نزدیک با روند آبگیری، پایش حجم آب ورودی و خروجی سد و تامین حقابه های زیست محیطی آشنا گردیدند.

مدیر ایمنی و پایداری سد رئیسعلی دلواری ضمن ارائه توضیحاتی از پیشینه سد رییسعلی دلواری خاطرنشان کرد: مطالعات این سد در سال ۱۳۵۳ و با هدف تامین حقابه های سنتی، کنترل سیلاب و ایجاد توسعه در منطقه آغاز گردید.

مهندس سید کاظم موسوی حقیقی افزود: این سد بتنی دوقوسی دارای حجم مخزن ۶۹۳ میلیون مترمکعب می باشد و در سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسیده است.

وی به فرآیندهای دقیق پایشی در سد اشاره کرد و گفت: کلیه مقادیر ورودی آب به سد، تبخیر سطحی، جریان دبی پایه و همچنین خروجی از سد به صورت روزانه کنترل و در سامانه های مرتبط ثبت و به دقت بررسی می گردد تا مدیران حوزه آب و کشاورزی با اطلاعات کامل به برنامه ریزی در این حوزه بپردازند.

در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازدید نیز مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: سد رییسعلی دلواری و خط آبرسانی کوثر، بخشی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در استان بوشهر می باشند.

مهندس رضا چویلی خاطرنشان کرد: شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مطالعه و پتانسیل یابی تمامی حوضه های آبریز استان را در دستور کار خود قرار داده است و ساخت ۵ سد مخزنی بزرگ با حجم مخزن تجمعی ۴۸۹ میلیون مترمکعب بخشی از این برنامه می باشد.

وی افزود: سدهای دالکی، دشت پلنگ، باغان و خاییز در حال ساخت می باشند و همچنین سد باهوش در مرحله تهیه اسناد مناقصه و مراحل قانونی می باشد.

چویلی با اشاره به حقابه بران سد رییسعلی دلواری گفت: محیط زیست، شرب، کشاورزی و زراعت از اولویت های سد رییسعلی دلواری می باشند و بر همین اساس ۳ میلیون مترمکعب جهت آبیاری تکمیلی شبکه شبانکاره در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تصریح کرد: همواره در اخذ آب بها با مقاومت های روبرو می باشیم اما تمام مبلغ اخذ شده و مبلغی از اعتبارات شرکت مجددا صرف تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری می گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات