انتصاب عضور جدید هیئت مدیره نیروگاه رامین اهواز

انتصاب عضور جدید هیئت مدیره نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی حکمی از سوی مهندس محسن طرزطلب مقام عالی صنعت برق حرارتی کشور ورئیس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق حرارتی مهندس غلامرضا چرخاب ساز زاده معاونت مهندسی وبرنامه ریزی نیروگاه رامین بعنوان"عضو جدید هئیت مدیره " این نیروگاه حرارتی منصوب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات