امکان پرداخت هزینه شرکت در همایش از محل مطالبات حق الزحمه مهندسی

به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم هیات رئیسه محترم سازمان، آن دسته از اعضای محترمی که موعد دریافت حق الزحمه خدمات مهندسی ( حق الزحمه بازرسی گاز، نظارت و ... ) ایشان رسیده است و تمایل به شرکت در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی جهت دریافت گواهی ارتقای پایه با اعتبار سه ساله را دارند، میتوانند با مراجعه به آقای ریسناد امور مالی سازمان نسبت به ثبت نام و کسر هزینه از مطالبه اقدام فرمایند .

روابط عمومی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات