حضور مهندس عشایری ، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در غرفه بازآفرینی پایدار شهری خراسان شمالی یکشنبه ۲۳...

حضور مهندس عشایری ، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در غرفه بازآفرینی پایدار شهری خراسان شمالی یکشنبه ۲۳...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات