حضور دکتر نبیان ، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  و بازدید از غرفه بازآفرینی شهری پایدار خراسان شمالی یکشن...

حضور دکتر نبیان ، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و بازدید از غرفه بازآفرینی شهری پایدار خراسان شمالی یکشن...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات