کارگاه آموزشی طرح کهاب توسط کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان آموزش داده شد
   
   برگزاری کارگاه آموزشی آلودگی هوا درشرکت پخش وپالایش موادنفتی اهواز

کارگاه آموزشی طرح کهاب توسط کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان آموزش داده شد برگزاری کارگاه آموزشی آلودگی هوا درشرکت پخش وپالایش موادنفتی اهواز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات