دستگیری یک نفر متخلف شروع به شکار پرندکان وحشی در پارک ملی دز

دستگیری یک نفر متخلف شروع به شکار پرندکان وحشی در پارک ملی دز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات