دستگیری شکارچی غیر مجاز به همراه دو قطعه کبک در منطقه حفاظت شده بحر اسمان

دستگیری شکارچی غیر مجاز به همراه دو قطعه کبک در منطقه حفاظت شده بحر اسمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات