طرح زیست محیطی یک ساعت با محیط بان درشهرستان جیرفت اجرا گردید

طرح زیست محیطی یک ساعت با محیط بان درشهرستان جیرفت اجرا گردید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات