تشریح مصوبات جلسه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری از سوی شهردار خوی

تشریح مصوبات جلسه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری از سوی شهردار خوی

تشریح مصوبات جلسه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری از سوی شهردار خوی
لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات