پروژه های بر زمین مانده استان در سفر ریاست جمهوری پیگیری شود

پروژه های بر زمین مانده استان در سفر ریاست جمهوری پیگیری شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات