شورای اجرایی طرح دوستدار کودک در شهرداری گرگان شکل گرفت

شورای اجرایی طرح دوستدار کودک در شهرداری گرگان شکل گرفت

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات