کمبود دو ایستگاه آتش نشانی تا رسیدن به استاندارد

کمبود دو ایستگاه آتش نشانی تا رسیدن به استاندارد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات